Legal advice & case studies.

Dividende din strainatate

Aspecte privind declararea veniturilor din investiții (dividende) din străinătate obținute de o persoană fizică pentru care convenția de evitare a dublei impuneri prevede metoda creditului fiscal

În conformitate cu prevederile de Ordinului Președintelui ANAF nr 2127/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” pentru veniturile din dividende, inclusiv cele obținute din străinătate, se va completa, în rubrica adecvată, a Declarației privind impozitul … Read More

Tratamentul fiscal aplicabil pentru diurne

Tratamentul fiscal aplicabil diurnelor începând cu luna mai a anului 2022

În data de 31 martie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315, legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative. Prin acest act normativ se introduce o nouă amnistie fiscală în ceea ce privește diferențele de impozit pe venit și contribuții sociale datorate, stabilite de organele de … Read More

Sistemul de facturare

Sistemul de facturare RO e-factura în relația B2B

Conform OUG nr. 130/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.202/2021, sistemul e-Factura, va fi extins începând cu anul 2022 pentru a acoperi și relația dintre societăți. Folosirea sistemului de stat pentru facturarea electronică în relația B2B se dorește a fi realizat în două etape, astfel: furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul … Read More

Combaterea evaziunii fiscale

Modificări aduse Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

În Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021, s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre aceste acte normative completate poate fi identificată şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în care s-a reintrodus incriminarea … Read More

Somaj tehnic

Șomajul tehnic în anul 2022

Șomajul tehnic – Actul normativ care reglementează suportarea indemnizațiilor de somaj tehnic de stat este OUG 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor … Read More

Facilitati fiscale

OUG nr.153/2020 – Noi facilități fiscale privind impozitarea companiilor

Impozitarea companiilor – În Monitorul Oficial nr. 817/04.09.2020 a fost publicată O.U.G. nr.153/2020 care prevede instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, deblocarea fluxurilor de numerar, precum și pentru completarea unor acte normative. Principalele prevederi ale OUG nr.153/2020: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut … Read More

Best Accounting

Noutăți legislative cu impact fiscal la început de an 2022

 La sfârșitul anului 2021 au apărut mai multe acte normative care au incidențe asupra activității companiilor: O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal O.U.G. 142/2021 cu privire la modificarea Codului Muncii Legea 315/2021 … Read More

Sponsorizare

Fiscalitatea sponsorizarilor

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 32/1994, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării. La baza operațiunii de sponsorizare trebuie să … Read More

Dividende

Ce reprezintă dividendele și care sunt obligațiile fiscale și declarative?

Cu pași repezi ne apropiem de perioada sărbătorilor de iarnă și de finalul unui exercițiu financiar încărcat de foarte multe provocări. Este perioada în care activitatea economico-financiară a societăților este analizată, evaluată în conformitate cu bugetele, politicile contabile, iar elementele de natura activelor, capitalurilor proprii și datoriilor sunt inventariate cu scopul întocmirii de situații financiare … Read More

Disponibilități bănești

Disponibilitățile bănești din casierie și plățile fragmentate

Actualmente, Agenția Națională de Administrare Fiscală realizează foarte multe controale în cadrul societăților cu privire la soldurile din casieria unității, unele dintre aceste înregistrând, mai grav, și pierderi contabile. Probabil una din motivațiile acestor controale este reprezentată de retragerea sumelor de bani din casieriile unităților în scopuri personale și totodată, nejustificarea acestora cu documente justificative … Read More

Intra in contact pentru a stabilii prima intalnire.