Marketingul afiliat. Impozitarea veniturilor din vânzările prin afiliați

//

Ce este marketingul afiliat?

Marketingul afiliat este o formă de promovare online prin care un comerciant, denumit advertiser, remunerează unul sau mai mulți afiliați pentru fiecare acțiune efectuată pe site-ul său. Practic este un aranjament de marketing prin care comerciantul plătește un comision afiliaților săi în funcție de traficul sau vânzările generate din recomandările sale.

Afiliatul este un retailer (o firmă sau persoană fizică) care promovează/vinde produsele altor comercianți în schimbul unui comision.

Mecanismul de funcționare al sistemului marketing afiliat constă în următoarele activități:

  • magazinele online sau alte site-uri pun la dispoziția afiliaților (publisheri, bloggeri) o serie de instrumente de promovare, de la bannere, la link-uri și reclame text;
  • afiliații folosesc aceste instrumente pentru a direcționa vizitatori pe site-ul advertiserilor și sunt recompensați direct proporțional cu numărul de accesări sau valoarea vânzărilor.
  • advertiserii plătesc un comision (fix sau procentual) pentru rezultate convenite (vânzare, acțiune).
  • relația între advertiseri și afiliați poate fi directă sau indirectă, prin intermediul unei platforme de afiliere.

Aceste rețele de afiliere care intermediază legătura afiliaților cu comercianții sunt obligați să solicite o metodă de colaborare care să le permită să poată plăti la rândul lor comisioanele afiliaților în mod legal.

Marketingul afiliat

Regimul de impozitare

Serviciu de marketing afiliat se realizează în baza unui contract cu clauze privitoare la preț, mod de remunerare, termenele de plată etc.

Impozitarea veniturilor din vânzările prin afiliați depinde de modul în care afiliatul realizează acest tip de activitate:

  • dacă este un profesionist în sensul Codului Civil (firmă sau persoană fizică autorizată), afiliatul va emite factură pentru serviciile prestate de marketing afiliat;
  • dacă este o persoană fizică și face această activitate fără a avea caracter de regularitate, afiliatul va reține impozit pe venit, prin reținere la sursă de 10%, respectiv este obligat să depună Declarația Unică, iar dacă depășeste plafonul la încasări de 6, 12, 24 salarii minime va achita sănătate 10% si pensie 25% dacă depășeste plafonul la încasări de 12, 24 salarii minime .

Veniturile din vânzările prin afiliați (comisioane) sunt considerate venituri de natura celor din alte surse, Codul fiscal neinstituind obligația plătitorului de venituri pentru calculul, reținerea, plata și declararea CASS.

În consecință, în ceea ce privește veniturile din alte surse, impozitul pe venit urmează a fi calculat, reținut, plătit și declarat de plătitor prin intermediul Declarației 100, în timp ce CASS va face obiectul declarării de către însăși persoana fizică prin intermediul Declarației Unice, plătitorului nerevenindu-i obligații în acest sens.

Alte aspecte relevante

Un aspect important este luarea în considerare a modului de desfășurare a activității de către persoana fizică, acesta necesitând o analiză cu privire la încadrarea fiscală a venitului realizat de către aceasta. Astfel, având în vedere sfera largă a contractelor reglementate de Codul civil, tratamentul fiscal al veniturilor realizate ca urmare a încheierii de astfel de contracte civile va depinde de modul de exercitare a activității, respectiv caracterul de regularitate sau fără caracter de continuitate.

Astfel exercitarea unei activități independente cu caracter de regularitate determină obligația de înregistrare fiscală a persoanei fizice și determinarea venitului net și a impozitului aplicând prevederile art. 68 sau art. 69 din Codul fiscal, precum și reglementarea formei de organizare a activității independente desfășurate, veniturile fiind calificate drept venituri din activități independente. Exercitarea unei activități independente, reglementată prin art. 67 din Codul fiscal, presupune desfășurarea acesteia cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu și urmărind obținerea de venituri.

De asemenea, o activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal este o activitate independentă, fiind necesară reglementarea activității desfășurate prin îndeplinirea formalităților de autorizare. Potrivit art. 7 pct. 1 din Codul fiscal, activitatea dependentă este orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare generatoare de venituri, persoana fizică aflându-se în raporturi de angajare doar în situația în care ar avea încheiat un contract individual de muncă.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire