Situațiile financiare anuale aferente exercițiului 2022

Termenul de depunere Regulile pentru depunerea situaţiilor financiare în 2023 au fost reglementate de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 4268/2022, care stabileşte atât termenele pentru depunerea raportărilor financiare aferente exercițiului ce s-a încheiat la 31 decembrie 2022, cât şi modul în care operatorilor economici trebuie să transmită la autorităţi aceste informaţii. Termenul de întocmire și … Read More

Tratamentul fiscal al veniturilor din cedarea folosinței bunurilor

Veniturile din cedarea folosinței bunurilor reprezintă veniturile obținute în bani și/sau în natură în urma cedării folosinței unor bunuri mobile sau imobile. În categoria veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor, se regăsesc: Conform OG nr. 16/2022, pentru contractele încheiate începând cu 01.01.2023, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât … Read More

Conformarea voluntară înaintea inspecției fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat, începând cu anul 2022, o amplă campanie de informare care a vizat, în principal, creșterea gradului de conformare fiscală voluntară cu scopul de a genera un parteneriat adecvat între autoritatea fiscală și contribuabil, similar celui prezent în economiile avansate. Indiferent de tipul contribuabilului (multinațională sau mic antreprenor, … Read More

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale pe anul 2022

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4268 din 15 decembrie 2022, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, se stabilesc termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor finanaciare … Read More

Inventarierea – procedeu de determinare a situației reale a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct. 82 alin. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate („OMFP 1802”), entitățile, indiferent de modul de organizare și tipul … Read More

Cotele de TVA aplicabile în 2023

Anul 2023 aduce noi modificări importante și în sfera de aplicare a cotelor de TVA, conform OG 16/2022, pentru modificările și completările Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel începând cu 1 ianuarie 2023 cotele de TVA modificate sunt:

Regimul fiscal al cursurilor suportate de către societate pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților/administratorilor

Regimul legal al formării profesionale a salariaților/administratorilor este reglementată de Codul Muncii, iar tratamentul fiscal al cheltuielilor corespunzătoare realizate către angajator este cel reglementat de Codul Fiscal. Astfel, art. 192 din Codul Muncii prevede următoarele obiective principale a formării profesionale a salariaților/administratorilor:                 a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;                 … Read More

Marketingul afiliat. Impozitarea veniturilor din vânzările prin afiliați

Ce este marketingul afiliat? Marketingul afiliat este o formă de promovare online prin care un comerciant, denumit advertiser, remunerează unul sau mai mulți afiliați pentru fiecare acțiune efectuată pe site-ul său. Practic este un aranjament de marketing prin care comerciantul plătește un comision afiliaților săi în funcție de traficul sau vânzările generate din recomandările sale. … Read More

Beneficiile extrasalariale acordate angajaților în anul 2023

Anul 2023 aduce noi modificări importante în materia beneficiilor extrasalariale ce pot fi acordate angajaților. Guvernul a obligat firmele să se raporteze la un plafon lunar de 33% din salariul de bază, conform Codului fiscal (modificat prin OG 16/2022), pentru anumite prestații suplimentare sau beneficii extrasalariale primite de angajați începând cu luna ianuarie 2023. Beneficiile … Read More

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire