Beneficiile extrasalariale acordate angajaților în anul 2023

//

Anul 2023 aduce noi modificări importante în materia beneficiilor extrasalariale ce pot fi acordate angajaților. Guvernul a obligat firmele să se raporteze la un plafon lunar de 33% din salariul de bază, conform Codului fiscal (modificat prin OG 16/2022), pentru anumite prestații suplimentare sau beneficii extrasalariale primite de angajați începând cu luna ianuarie 2023.

Beneficiile extrasalariale acordate angajaților în anul 2023

Beneficiile extrasalariale, neimpozabile, ce pot fi acordate angajaților în anul 2023 în limita a 33%/lună din salariului de bază al angajatului sunt:

 1. Abonamente la sala de fitness în limită a 400 euro/an/angajat. Abonamentele trebuie să fie făcute doar la un operator economic a cărei activitate este încadrată la codurile CAEN:
  • 9311 – Activități ale bazelor sportive;
  • 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
  • 9313 – Activități ale centrelor de fitness.
 2. Contravaloarea hranei acordate în limită maximă a unui tichet de masă/zi/persoană, numai pentru angajații ce nu beneficiază de tichete de masă;
 3. Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare sau de locuit puse la dispoziție de către angajator în limita unui plafon lunar de 20% din salariul de bază minim brut pe țară. Acest beneficiu este limitat de condițiile:
  • Angajatul (soțul sau soția) să nu dețină o locuință în proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea;
  • Spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terță persoană, de către angajator;
  • Contractul de închiriere dintre angajator și terță persoană este încheiat în condițiile legii;
  • Plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitatea în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia;
 4. Contribuțiile facultative la un fond de pensii și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro/an pentru fiecare persoană;
 5. Primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro/an, pentru fiecare persoană;
 6. Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea (precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou), în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitatea în regim de telemuncă;
 7. Clauza de mobilitate, pentru acele activități unde locul de muncă nu este fix (spre exemplu: șoferi, agenți de vânzări care sunt plecați din țară). Această clauză este limitată la 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare;
 8. Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut.

Pentru fiecare beneficiu acordat, angajatorul trebuie să primească de la salariat bonul fiscal sau factura (pe numele salariatului). Dacă angajatul plătește în numerar trebuie să predea angajatorului bonul fiscal sau chitanța și factura, iar dacă anagajatul plătește prin bancă trebuie să îi predea anagajatorului pe lângă bon sau factură și extrasul de cont personal.

Dacă salariatul are contract de muncă în două locuri, se pot acorda beneficiile doar la locul de muncă unde salariatul are funcția de bază, iar contractele de mandat nu beneficiază de aceste facilitați.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire