Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale pe anul 2022

//

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4268 din 15 decembrie 2022, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, se stabilesc termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor finanaciare simplificate aferente exercițiului financiar 2022.

Termenele de depunere stabilite sunt:

  • Pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, termenul de depunere este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, adică 30 mai 2023;
  • Pentru celelalte persoane prevăzute conform legii contabilității (art. 1, alin. 1-3 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare), termenul de depunere este de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, adică 02 mai 2023.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire