Cotele de TVA aplicabile în 2023

//

Anul 2023 aduce noi modificări importante și în sfera de aplicare a cotelor de TVA, conform OG 16/2022, pentru modificările și completările Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel începând cu 1 ianuarie 2023 cotele de TVA modificate sunt:

  • 9% pentru îngrăşămintele chimice şi pesticidele chimice de tipul celor utilizate în mod normal în agricultură, care se vor reglementa prin ordinul comun MF/MADR;
  • 19% pentru băuturile alcoolice şi băuturile nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi NC 2202 99;
  • 5% pentru lemnele de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, livrate persoanelor fizice şi persoanelor juridice, această cotă se va aplica până la 31 decembrie 2023;
  • 5% pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, și a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar anexele gospodărești sunt definite prin Legea 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care pot fi locuite ca atare;
  • 9% pentru serviciile de cazare din sectorul hotelier, servicii restaurant, catering.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire