Blogul Best Accounting

Informații utile pentru afacerea ta

Ce sunt jetoanele nefungibile (NFT-uri) și care este tratamentul fiscal al acestora?

Ce sunt NFT-urile? Jetonul nefungibil (non-fungible token- „NFT”) este un activ digital unic și intangibil, creat în blockchain. Jetoanelor nefungibile le corespund fişiere de diverse formate, în funcție de natura procesului de creație: o piesă de artă, fotografii, înregistrări audio, videoclipuri etc. Deşi fişierele în sine pot fi copiate, jetoanele nefungibile care le sunt asociate … Read More

Zile libere 2023

În anul 2023 vom avea 15 zile nelucrătoare, conform Codului Muncii, legea care stabilește numărul zilelor libere acordate angajațiilor din România, din care 12 zile vor pica în timpul săptămânii.  De asemenea, pot beneficia de două zile libere suplimentar pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât … Read More

Regimul fiscal al microîntreprinderii și contractul de mandat

Modificări fiscale privind încadrarea unui contribuabil ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și contractul de mandat Începând cu anul 2023, una dintre condițiile pentru păstrarea statului de microîntreprindere este existența a cel puțin unui salariat la 31.12.2022. Pentru respectarea condiției de a avea cel puțin un salariat, în sensul prevederilor art. 51 aliniatul (4) … Read More

SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII IMM-URILOR

Perioada de depunere a proiectelor în sistemul electronic PNRR este 15.02.2023, ora 10.00 – 30.06.2023, ora 24:00. Bugetul alocat pentru Regiunea de Vest este de 49.891.137.64 euro. Din acești bani se vor acorda IMM-urilor granturi astfel: Valoarea asistenței financiare nerambursabile reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie … Read More

Reglementări fiscale aplicabile în anul 2023 persoanelor fizice autorizate

Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022  publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din data de 15 iulie 2022, se aduc modificări importante Codului fiscal, modificări care privesc și persoanele fizce autorizate (PFA-urile) cât și alte categorii de contribuabili care obțin venituri din activități independente. Începând cu anul 2023, PFA-urile se vor raporta la un regim fiscal … Read More

Impozit

Impozit pe profit- calcularea impozitului pe profit, declararea și plata impozitului pe profit

Impozitul pe profit reprezintă un venit al bugetului de stat al României în sarcina atât a persoanelor juridice cu cetățenie română, cât și a celor străine, care desfășoară activități pe teritoriul țării, prin intermediul unui sediu permanent și care folosesc sisteme fiscale de vânzare și de gestiune. În mod concret, categoriile de contribuabili obligați la … Read More

e-Transport

Sistemul RO e-Transport obligatoriu de la 1 iulie 2022

În baza OUG nr. 41/2022 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative … Read More

Taxe

Regimul legal și fiscal al dividendelor repartizate persoanelor fizice: termene de plată, impozite și contribuții, declarații fiscale

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din legea nr. 31, legea societăților, „dividendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar … Read More

Dividende din strainatate

Aspecte privind declararea veniturilor din investiții (dividende) din străinătate obținute de o persoană fizică pentru care convenția de evitare a dublei impuneri prevede metoda creditului fiscal

În conformitate cu prevederile de Ordinului Președintelui ANAF nr 2127/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” pentru veniturile din dividende, inclusiv cele obținute din străinătate, se va completa, în rubrica adecvată, a Declarației privind impozitul … Read More

Tratamentul fiscal aplicabil pentru diurne

Tratamentul fiscal aplicabil diurnelor începând cu luna mai a anului 2022

În data de 31 martie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315, legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative. Prin acest act normativ se introduce o nouă amnistie fiscală în ceea ce privește diferențele de impozit pe venit și contribuții sociale datorate, stabilite de organele de … Read More

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire