Impozit

Impozit pe profit- calcularea impozitului pe profit, declararea și plata impozitului pe profit

Impozitul pe profit reprezintă un venit al bugetului de stat al României în sarcina atât a persoanelor juridice cu cetățenie română, cât și a celor străine, care desfășoară activități pe teritoriul țării, prin intermediul unui sediu permanent și care folosesc sisteme fiscale de vânzare și de gestiune. În mod concret, categoriile de contribuabili obligați la … Read More

e-Transport

Sistemul RO e-Transport obligatoriu de la 1 iulie 2022

În baza OUG nr. 41/2022 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative … Read More

Taxe

Regimul legal și fiscal al dividendelor repartizate persoanelor fizice: termene de plată, impozite și contribuții, declarații fiscale

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din legea nr. 31, legea societăților, „dividendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar … Read More

Dividende din strainatate

Aspecte privind declararea veniturilor din investiții (dividende) din străinătate obținute de o persoană fizică pentru care convenția de evitare a dublei impuneri prevede metoda creditului fiscal

În conformitate cu prevederile de Ordinului Președintelui ANAF nr 2127/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” pentru veniturile din dividende, inclusiv cele obținute din străinătate, se va completa, în rubrica adecvată, a Declarației privind impozitul … Read More

Tratamentul fiscal aplicabil pentru diurne

Tratamentul fiscal aplicabil diurnelor începând cu luna mai a anului 2022

În data de 31 martie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315, legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative. Prin acest act normativ se introduce o nouă amnistie fiscală în ceea ce privește diferențele de impozit pe venit și contribuții sociale datorate, stabilite de organele de … Read More

Sistemul de facturare

Sistemul de facturare RO e-factura în relația B2B

Conform OUG nr. 130/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.202/2021, sistemul e-Factura, va fi extins începând cu anul 2022 pentru a acoperi și relația dintre societăți. Folosirea sistemului de stat pentru facturarea electronică în relația B2B se dorește a fi realizat în două etape, astfel: furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul … Read More

Combaterea evaziunii fiscale

Modificări aduse Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

În Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021, s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre aceste acte normative completate poate fi identificată şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în care s-a reintrodus incriminarea … Read More

Somaj tehnic

Șomajul tehnic în anul 2022

Șomajul tehnic – Actul normativ care reglementează suportarea indemnizațiilor de somaj tehnic de stat este OUG 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor … Read More

Facilitati fiscale

OUG nr.153/2020 – Noi facilități fiscale privind impozitarea companiilor

Impozitarea companiilor – În Monitorul Oficial nr. 817/04.09.2020 a fost publicată O.U.G. nr.153/2020 care prevede instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, deblocarea fluxurilor de numerar, precum și pentru completarea unor acte normative. Principalele prevederi ale OUG nr.153/2020: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut … Read More

Best Accounting

Noutăți legislative cu impact fiscal la început de an 2022

 La sfârșitul anului 2021 au apărut mai multe acte normative care au incidențe asupra activității companiilor: O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal O.U.G. 142/2021 cu privire la modificarea Codului Muncii Legea 315/2021 … Read More

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire