Sistemul de facturare RO e-factura în relația B2B

//

Conform OUG nr. 130/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.202/2021, sistemul e-Factura, va fi extins începând cu anul 2022 pentru a acoperi și relația dintre societăți.

Sistemul de facturare

Folosirea sistemului de stat pentru facturarea electronică în relația B2B se dorește a fi realizat în două etape, astfel:

 • furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.
 • furnizorii sunt obligaţi, începând cu data de 1 iulie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Concret, societățile vor fi obligate să folosească e-Factura, în relația B2B, începând din 1 iulie 2022, pentru produsele cu risc fiscal ridicat. Până atunci, facturarea electronică va putea fi folosită opțional, între 1 aprilie și 30 iunie 2022, pentru aceleași produse.

Prin produs cu risc fiscal ridicat se înţelege acel produs la a cărui comercializare există risc ridicat de fraudă şi evaziune fiscală . Lista produselor încadrate în această categorie se reevaluează periodic de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Au fost stabilite cinci categorii de produse considerate cu risc fiscal ridicat, precum:

 • legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile;
 • băuturi alcoolice – în baza anumitor coduri specificate în ordin;
 • construcții noi – în baza prevederilor legale menționate la art. 292, alin (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș) – în baza anumitor coduri specificate în ordin;
 • îmbrăcăminte și încălțăminte – în baza anumitor coduri specificate în ordin.

În același timp, reglementarea, prevede că societățile care acceptă vouchere de vacanță vor fi obligate, „începând cu data de 1 aprilie 2022, să transmită în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor”. Așadar, pentru aceste societăți, obligația de a folosi e-Factura va interveni de la 1 aprilie 2022.

Contribuabili care optează pentru emiterea și transmiterea facturilor prin acest sistem au obligația să se înregistreze în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura prin depunerea formularului 084 iar utilizarea acestuia se face începând cu data de 1 a lunii urmatoare transmiterii formularului.

Procedura privind înregistrarea în Registrul RO e-factura este prevazută în OPANAF nr. 1713 din 27 octombrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”.

Contribuabili prevăzuți de reglementarea invocată sunt obligați să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prin implementarea sistemului de facturare electronică, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate:

 • urmări în timp real tranzacțiile în relația B2B;
 • reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală.

În sinteză, prevederea privitoare la obligația de a emite facturile prin sistemul RO e-factura, raportată la ce informațiile publice sunt disponibile în acest moment, determină realizarea următoarelor precizări legate de implementarea acestei obligații: 

 • emiterea de facturi în sistemul RO e-factura presupune un sistem de facturare electronic conectat la serverul ANAF;
 • este necesară înregistrarea societății în registrul gestionat de ANAF (Registrul RO e-factura);
 • înrolarea se face prin SPV și cu semnătură electronică calificată a administratorului sau împuternicitului;
 • pentru facturarea în sistemul RO e-factura se poate utiliza  orice soft de facturare care s-a adaptat la noile cerințe de conectare cu serverul ANAF;
 • factura odată emisă este validată nu mai poate fi modificată (eventualele corecții se vor putea realiza prin stornare);
 • orice beneficiar al unei facturi emise în sistem RO e-factura își va putea descărca din SPV xml-ul aferent facturilor emise pe numele său cu condiția să fie înrolat în sistemul Ro e-factura;
 • înscrierea în Ro e-factura devine operațională cu data de 1 a lunii urmatoare calificării riscului.

Sistemul Ro e-Facturare va deveni instrumentul exclusiv pentru facturare începând, probabil, din anul 2023, conform informațiilor furnizate de Ministerului Finanțelor Publice.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire