OUG nr.153/2020 – Noi facilități fiscale privind impozitarea companiilor

//

Impozitarea companiilor – În Monitorul Oficial nr. 817/04.09.2020 a fost publicată O.U.G. nr.153/2020 care prevede instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, deblocarea fluxurilor de numerar, precum și pentru completarea unor acte normative.

Facilități fiscale


Principalele prevederi ale OUG nr.153/2020:

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“,contribuabilii care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activități.

Condițiile pe care contribuabilii enumerati trebuie să le îndeplinească pentru a putea beneficia de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activități sunt:

  • Înregistrarea la sfârșitul anului fiscal 2021 a capitalului propriu contabil pozitiv;
  • Crestere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care se datoreaza impozitul fata de capitalul propriu ajustat inregistrat in anul precedent, concomitent cu inregistrarea unui capital propriu contabil pozitiv, potrivit  unor intervale de crestere anuala prevazuta de lege;
  • Creștere a a capitalului propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozitul față de capitalul propriu  ajustat în anul 2020, concomitent cu înregistrarea unui capital propriu contabil pozitiv, dacă creșterea este la nivelul unor valori prevazute de lege.

Cotele de reducere aplicate depind de situația concretă în care se regasește compania, astfel:

  1. Pentru situația în care capitalul propriu contabil  prezentat în  situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv, cota de reducere a impozitului este de 2%.

Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

  1. În cazul în care contribuabilul înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, concomitent cu îndeplinirea condițiilor menționate la punctul anterior, se acordă o reducere suplimentară, cuprinsă în intervalul 5-10 % în funcție de procentul de creștere anuală a capitalului propriu ajustat.
  2. Începând din anul 2022,  se acorda o reducere de 3% dacă societatea înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020.

Din analiza art. I alin. (2) din OUG nr. 153/2020, dacă sunt aplicabile două sau mai multe reduceri, procentele de reducere se cumulează și se va aplica reducerea cumulată.

Legiuitorul utilizează sintagma „capital propriu ajustat”, prin urmare nu se iau în considerare toate elementele de capitaluri proprii, ci doar acele elemente de capitaluri enumerate de art. I alin. (5) din OUG nr. 153/2020. Se ține cont de rezultatul net reportat, sold creditor și în funcție de ce sumă nu este distribuită din profitul curent se poate influența valoarea capitalului propriu ajustat.


Modul de aplicare al reducerilor este următorul:

Plătitorii de impozit pe profit aplică procentul aferent reducerii la impozitul pe profit al anului în care sunt îndeplinite condițiile din prezenta ordonanță, iar valoarea rezultată se scade din acesta. În sensul prezentei Ordonanțe, impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum și a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale. 

Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aplica procentul aferent reducerii  la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului  IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declarații rectificative.

Microîntreprinderile care devin platitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea aplică procentul aferent reducerii asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declarații rectificative. 

Plătitorii de impozit specific unor activități aplică procentul aferent reducerii  la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative. 

Plătitorii de impozit specific unor activități care datorează și impozit pe profit aplică reducerea atât pentru impozitul specific, cât și pentru impozitul pe profit.

Termenele pentru depunerea declarațiilor și plata impozitului se prelungesc până la 25 iunie inclusiv a anului următor pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor, dar și a impozitului specific.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire