Sponsorizare

Fiscalitatea sponsorizarilor

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 32/1994, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării. La baza operațiunii de sponsorizare trebuie să … Read More

Dividende

Ce reprezintă dividendele și care sunt obligațiile fiscale și declarative?

Cu pași repezi ne apropiem de perioada sărbătorilor de iarnă și de finalul unui exercițiu financiar încărcat de foarte multe provocări. Este perioada în care activitatea economico-financiară a societăților este analizată, evaluată în conformitate cu bugetele, politicile contabile, iar elementele de natura activelor, capitalurilor proprii și datoriilor sunt inventariate cu scopul întocmirii de situații financiare … Read More

Disponibilități bănești

Disponibilitățile bănești din casierie și plățile fragmentate

Actualmente, Agenția Națională de Administrare Fiscală realizează foarte multe controale în cadrul societăților cu privire la soldurile din casieria unității, unele dintre aceste înregistrând, mai grav, și pierderi contabile. Probabil una din motivațiile acestor controale este reprezentată de retragerea sumelor de bani din casieriile unităților în scopuri personale și totodată, nejustificarea acestora cu documente justificative … Read More

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire