Impozit pe profit- calcularea impozitului pe profit, declararea și plata impozitului pe profit

//

Impozitul pe profit reprezintă un venit al bugetului de stat al României în sarcina atât a persoanelor juridice cu cetățenie română, cât și a celor străine, care desfășoară activități pe teritoriul țării, prin intermediul unui sediu permanent și care folosesc sisteme fiscale de vânzare și de gestiune.

În mod concret, categoriile de contribuabili obligați la plata impozitului pe profit, conform Titlului II- Impozitul pe profit, din Codul Fiscal sunt următorii:

  1. persoanele juridice române, cu excepţiile prevăzute la alin. (2);
  2. persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
  3. persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
  4. persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h);
  5. persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Determinarea impozitului pe profit datorat de contribuabili are ca bază rezultatul fiscal. Potrivit prevederilor legale în vigoare, aprobate prin Legea nr. 227/2015,cu modificarile ulterioare, art. 19 alin. (1), rezultatul fiscal al unui exercițiu se determină ca diferență între veniturile si cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum și pierderile fiscale care se recupereaza în conformitate cu prevederile art. 31 din Codul fiscal.

Rezultatul fiscal se calculează trimestrial/anual, cumulat de la începutul anului fiscal, iar limitele cheltuielilor deductibile se aplica trimestrial/anual, astfel încât, la finele anului acestea să se încadreze în prevederile titlului II din Codul fiscal.

În scopul determinării rezultatului fiscal, contribuabilii sunt obligați să evidențieze în registrul de evidență fiscală veniturile impozabile înregistrate într-un an fiscal, precum și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, în același an fiscal, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.

Rezultatul final poate fi unul pozitiv sau negativ. Dacă rezultatul este unul pozitiv, se calculează procentul ce reprezintă impozitul pe profit anual sau trimestrial. În cazul în care rezultatul calculelor efectuate este unul negativ, atunci contribuabilul înregistreaza o pierdere fiscală. În acest caz, recuperarea se va face din profiturile impozabile obținute în urmatorii 7 ani. În prezent, în Romania, cota cu care se impoziteaza profitul fiscal este de 16%.

Contribuabilii care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, și în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activitățile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligați la plata impozitului în cotă de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

Conform prevederilor art. 41 din Codul Fiscal, calculul, declararea și plata impozitului pe profit, cu exceptiile expres prevăzute de lege, se efectueaza trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare încheierii trimestrelor I – III.

Definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42.

Declararea impozitului pe profit se realizează completând și depunând, pe portalul e-guvernare.ro, declarațiile fiscale următoare:

– 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat –se depune până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Pentru trimestrul IV nu se depune declaraţia 100.

– 101 Declarație privind impozitul pe profit se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declaratia 101 privind impozitul pe profit se depune pana la data de 25 iunie 2022, în loc de 25 martie, potrivit OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative. 

Prevederile art. I intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021-2025.

Recent, ANAF a informat că firmele platitoare de impozit pe profit nu vor fi notificate pentru nedepunerea formularului 101 după 25 martie 2022, ci doar după 25 iunie 2022.

Contribuabilii care întarzie cu îndeplinirea obligațiilor de plată la termen se supun aplicării de dobânzi și de penalitați specifice. Acestea se calculează aferent fiecarei zile de întârziere, cu începere din ziua imediat următoare termenului de scadență, până la data la care se achită suma datorată.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire