Noutăți legislative cu impact fiscal la început de an 2022

//

 La sfârșitul anului 2021 au apărut mai multe acte normative care au incidențe asupra activității companiilor:

 • O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • O.U.G. 142/2021 cu privire la modificarea Codului Muncii
 • Legea 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

 

Best Accounting

Ordonanța de Urgență nr. 130/2021 aduce modificări importante, după cum urmează:

Modificări ale cotei standard de TVA din 19% în 5% 

 1. Se introduce o nouă cotă redusă de TVA, de la 19% la 5%, pentru livrarea de locuințe cu o valoare cuprinsă intre 450.000 lei și 700.000 lei – cu menținerea condiției de  suprafața utilă de maxim 120 mp însă numai pentru o singură achiziție de acest tip. In acest sens pentru a putea controla unicitatea tranzacției se înființează „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%” prin care verifică îndeplinirea condițiilor de achiziție cu cota redusă și se impun notarilor publici obligații suplimentare de verificare a tranzacției. 
 2. Se reduce cota de TVA de la cota standard de 19% la cota de 5% pentru livrarea de energie termică în sezonul rece pentru anumite categorii de consumatori (populație, spitale publice și private, organizații neguvernamentale și entități de cult, furnizori de servicii sociale). Prin actul normativ se precizează și perioada calendaristică corespunzătoare sezonului rece ca fiind cuprinsă între 1 noiembrie anul curent si 31 martie anul următor

Modificări cu implicații în politica de personal și resurse umane: 

 1. Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022, se modifică limitele în care angajatorii pot acorda angajaților proprii cadouri, inclusiv tichetele cadou, neimpozabile în baza art. 76, alin. (4), lit. (a) din Codul Fiscal. Astfel, veniturile obținute de către angajați de la angajatori, din cadourile în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, cu fiecare ocazie din cele menționate în Codul Fiscal (e.g. cu ocazia Paștelui/ Crăciunului, 8 martie, 1 iunie) sunt considerate venituri neimpozabile în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie, nu depășește 300 lei (până la 31 decembrie 2021, 150 lei).
 2. Tichetele cadou se pot acorda doar salariaților, nu mai pot fi utilizate în campanii de marketing, reclamă și publicitate sau acordarea către terți persoane fizice și /sau juridice.
 3. Biletele de valoare, reglementate de Legea nr. 165/2008, adică tichetele de masă, tichetele de vacanță, tichetele de creșă, se vor emite numai pe suport electronic, practic nu vor mai circula pe suport de hârtie decât cele emise înainte de 31 decembrie 2021 până la expirarea valabilității. 
 4. Se amână pentru încă un an deducerea costurilor pentru educație timpurie până la 31 decembrie 2022, respectiv deducerea din impozitul pe profit a 1.500 lei/angajat pentru creșă sau grădiniță. Acest tip de deducere din impozitul datorat ar fi trebui să intre in vigoare încă de la 1 ianuarie 2021 însă a fost prorogat până la 31 decembrie 2021 si acum a fost prelungită așteptarea încă 12 luni. 

Modificări în ceea ce privește sistemul de impozitare pensiilor 

 1. Începând cu veniturile din pensii corespunzătoare lunii ianuarie 2022, pentru partea ce depășește 4.000 lei venit din pensie se va reține 10% contribuție de asigurări sociale de sănătate.
 2. Persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii mai mari de 4.000 lei lunar au obligația depunerii Declarației Unice precum și obligația de a achita contribuția de sănătate incepând cu veniturile anului 2022 (în mod practic aceste obligații vor fi aplicabile în anul 2023). 

Modificări ale Codului Muncii privind nivelul salariului minim

Începând cu 1 ianuarie 2022, angajatorii pot plăti salariul minim garantat în plată, unui salariat pentru o perioadă maximă de 24 de luni. Perioada de maxim 24 de luni se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Modificări ale sistemului de  deducere al sponsorizării 

 1. Începând cu 1 ianuarie 2022 se introduce mecanismul redirecționării sumelor neutilizate din plafonul de sponsorizare al unei persoane juridice prin intermediul organului fiscal de administrare similar cu cel de redirecționare al 3,5% din impozitul pe venit (persoane fizice). 
 2. Începând cu 1 ianuarie 2022 sumele cheltuite ca și sponsorizare de către o persoană juridică se vor putea recupera în limitele plafonului reglementat, suma excedentară nu va mai fi recuperată din impozitul pe profit al anilor următori. 

Implementarea sistemelor informatice privind limitarea riscului de fraudă fiscală- E-factura și e-Transport

 1. În scopul limitării fraudelor TVA bazat pe transferul succesiv al bunurilor achiziționate de pe piața internă sau din UE se înființează sistemul informatic de monitorizare al transportului de bunuri RO e-Transport. În perioada următoare va fi publicată procedura de aplicare, implementatorul va fi Ministerul Finanțelor Publice. 
 2. Se impune obligativitatea utilizării sistemului e-factura în relația B2B pentru anumite produse considerate cu risc fiscal ridicat . Utilizarea e-Factura este, în acest moment, opțională și va fi opțională până pe 30 iunie 2022 și începând cu 1 iulie 2022 devine obligatorie. Prima categorie de bunuri vizate pentru a fi facturate exclusiv în sistemul e-Factura sunt vehiculele rutiere. Ordinul ANAF de încadrare în categoria de produse cu risc ridicat de fraudă va fi publicat până la finalul lunii ianuarie 2022.

Prelungirea termenelor de aplicare pentru amnistia fiscală introdusă prin O.U.G. 69/2020 – cererile de anulare a obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 vor putea fi depuse până la data de 30 iunie 2022 (anterior, termenul limita impus ar fi fost data de 31 ianuarie 2022).

Modificări ale legislației privind facilitățile fiscale și măsurile de sprijin 

 1. Se prelungește termenul până la care se pot obține scutirea de accesorii (dobânzi și penalități) de la 31 ianuarie 2022 până la 30 iunie 2022, respectiv se prelungește valabilitatea OUG 69/2020 privind cererile de anulare a obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020.
 2. Se prelungește termenul până la care se poate beneficia de anularea accesoriilor pentru debitele stabilite prin decizie de impunere emisă in cadrul unei inspecții fiscale pentru debite stabilite până la 31 martie 2020 din 31 ianuarie 2022 în 30 iunie 2022.

Modificări ale Legii privind combaterea și spălarea banilor aduse prin Legea 315/2021

Începând cu 1 ianuarie 2022 este eliminată obligativitatea depunerii anuale a declarației privind beneficiarii real pentru societățile constituite exclusiv din persoane fizice.

Modificări ale Legii 241/2004 privind evaziunea fiscală – introducerea unei noi infracțiuni 

 1. Se reintroduce începând cu 1 martie 2022 ca și infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la un 1 an la 5 ani sau amendă penală reținerea și neplata, impozitelor și taxelor cu reținere la sursă mai mult 60 de zile de la scadență, în principal este vizată nevirarea la bugetul de stat a impozitului pe salarii și contribuțiilor sociale generate în baza raporturilor de muncă.
 2. În cazul acestui tip de infracțiune, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul este acoperit integral iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda. 

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire