Șomajul tehnic în anul 2022

//

Șomajul tehnic – Actul normativ care reglementează suportarea indemnizațiilor de somaj tehnic de stat este OUG 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Somaj tehnic
Somaj tehnic


Articolul 1 al acestui act normativ prevede că:

ART.(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzator locului de munca ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Beneficiarii prevederile alin. (1) sunt salariații angajatorilor pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activității, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

Cu alte cuvinte, indemnizațiile de șomaj tehnic se suportă de către stat doar în cazul în care întreruperea sau reducerea activității se datorează implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Prin urmare, o societatea nu poate beneficia de indemnizații de șomaj tehnic decontate de la buget dacă reducerea sau întreruperea activității nu se datorează unei măsuri stabilite prin hotărâre de Guvern pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.


În vederea menținerii locurilor de muncă, noul act normativ prevede următoarele:

Pentru profesioniști:

  – acordarea unei indemnizaţii în cuantum de 75% din câștigul salarial mediu brut reglementat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, din bugetul de Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru :

      – profesionişti, reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

      – persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe, conform Legii nr. 8/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    – persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.

Sportivii, antrenorii, medicii, asistenţii medicali, maseurii, kinetoterapeuţii și cercetătorii din domeniul sportiv primesc o indemnizație de 75% din drepturile aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, dacă contractul de activitate a fost suspendat din iniţiativa structurii sportive.

Acest tip de indemnizație se acordă, din bugetul de stat, în baza unei cereri și a declarației pe propria răspundere, însoțite de documentul care atestă întreruperea temporară a activității. Actele trebuie transmise electronic la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială.

Pentru angajați:

  – acordarea unei indemnizaţii în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021. Acest tip de sprijin va fi acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la 31 martie 2022, în situația suspendării temporare a contractului individual de muncă (CIM) din iniţiativa angajatorului, pe perioada stării de alertă;

  – măsura se aplică și salariaţilor angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile teritoriale de sănătate publică cu excepția celor aflați în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.


OUG 2/2022 prevede și o serie de măsuri suplimentare, precum: 

– persoanele care îndeplinesc condițiile pentru acordarea a două indemnizații, atât în calitate de angajat, cât și în cea de profesionist, vor beneficia de o singură indemnizație, în cuantumul cel mai avantajos, respectiv cea acordată în calitate de profesionist;

 – indemnizația acordată în baza acestei ordonanțe de urgență se ia in calcul la stabilirea dreptului de indemnizație pentru creșterea copilului;

 – profesioniștii care vor primi indemnizația acordată în baza OUG 2/2022 vor putea solicita și indemnizația pentru reducerea timpului de lucru în cuantum de 41,5% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă și se calculează corespunzător numărului de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 martie 2022.

Indemnizația prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul,reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire