Sistemul RO e-Transport obligatoriu de la 1 iulie 2022

//

În baza OUG nr. 41/2022 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative („Ordonanța”) se instituie, începând cu 1 iulie 2022, Sistemul național privind monitoarizarea transporturilor rutiere de bunuri risc fiscal ridicat. 

Scopul declarat al „Radarului mărfurilor”, așa cum cunoscut Sistemul RO e-Transport este creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor datorate bugeului de stat, îndeosebi reducerea GAP-ului de TVA, precum și prevenirea și combaterea comerțului ilicit de bunuri.

Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt următoarele: 

 1. legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv;
 2. fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv;
 3. băuturi, lichide alcoolice şi oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv;
 4. sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 si 2517;
 5. îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv ; Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
 6. îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv si la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv;
 7. încălţăminte, ghetre si articole similare; pârti ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv;
 8. fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214.

Sistemul național privind monitoarizarea transporturilor rutiere de bunuri risc fiscal ridicat („RO e-Transport”) constă într-un ansamblu de principii, reguli și aplicații informatice care au drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza „codului UIT” (cod unic generat de de sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat). Codul UIT trebuie înscris, în mod obligatoriu, pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări. Practic, în Sistemul Ro e-Transport, vor fi înregistrare datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii privind mijlocul de transport utilizat. Asfel, statul român va putea monitoriza transportul achizițiilor pe teritoriul național, atât toate transporturile de bunuri riscante fiscal, dar ci transporturile care doar tranzitează România.

Categoriile de persoane obligate să declare în Sistemul Ro e-Transport, conform prevederilor art. 8, alin. (1) din Ordonanță, sunt: 

 1. destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
 2. beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
 3. furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
 4. depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

Persoanele care au obligația de a declara trebuie să pună la dispoziția transportatorului codul UIT, iar acesta va fi înscris, obligatoriu, pe documentul de transport.

Pentru transporturile realizate cu flotă proprie, documentul de transport este „avizul de însoțire a mărfii”, pe când în cazul transporturilor interne realizate de societăți specializate, pe baza de contract, documentul de transport este „scrisoarea de transport tip CMR, conform legislației privind transporturile interne. Un aspect demn de luat în calcul, în noul context al Sistemului Ro e-Transport, este dat e faptul că având în vedere că țara noastră, prin Legea nr. 29/2019 pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 a aderat la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire (eCMR), mulți agenți economici vor considera oportun să emită CMR în format digital.

Ceea ce este important pentru agenții economici în utilizarea Sistemului RO e-Transport e faptul că trebuie să realizeze diligențele adecvate în vederea completării corespunzătoare în sistem a informațiilor și a metodelor de încărcare a acestor informații și să obțină CMR-ul, acesta devenind obligatoriu de completat, pentru a nu risca sancțiuni cu amenzi cuprinse între 5.000 lei și 100.000 lei, precum și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire