SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII IMM-URILOR

//

Perioada de depunere a proiectelor în sistemul electronic PNRR este 15.02.2023, ora 10.00 – 30.06.2023, ora 24:00. Bugetul alocat pentru Regiunea de Vest este de 49.891.137.64 euro.

Din acești bani se vor acorda IMM-urilor granturi astfel:

 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.


Valoarea asistenței financiare nerambursabile reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la
data de 31 decembrie 2021.

Digitalizarea IMM-urilor

Condiții pentru punctaj maxim (100 puncte)


Punctaj calculat pentru activitatea realizată (în 2021 și 2022):

 1. Profitul operațional înregistrat în anul 2022 să fie minim 20% din Cifra de Afaceri aferenta anului 2022;
 2. Creșterea profitului operațional înregistrat în anul 2022 față de anul 2021 trebuie să fie de minim 15% (societatea trebuie sa nu fie pe pierdere in 2021);
 3. Rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) la decembrie 2022 trebuie să fie sub 5%
  din totalul activelor. Valoarea o vom calcula pe baza datelor din bilanțul contabil aferent
  anului 2022;
 4. Cod CAEN activ la decembrie 2022 și ales pentru aplicare la finanțare din Anexa 3
  (achizițiile din finanțare trebuie să fie în concordanță cu codul CAEN respectiv).

Punctaj calculat pentru activitatea viitoare:

 1. Productivitatea în muncă în anul 3 (în 2027) să crească cu minim 20% față de anul 2022.
  Productivitatea se calculează din Cifra de Afaceri împărțită la numărul de angajați. Dacă în anul 2022 au fost 0 (zero) angajați se consideră la calcul 1 angajat. În anul 2027 trebuie să existe minim numărul de locuri de muncă din decembrie 2022. Dacă au fost 0 (zero) angajați, trebuie să existe minim 1 angajat în 2027;
 2. Profitul net cumulat pentru anii 2025-2027 (3 ani) trebuie să depășească suma de 230.000 lei (50.000 €) – pentru proiectele finanțate cu 30.000 €.

Leave a Comment

Intră în contact pentru a stabili prima întâlnire